Ekologiskt

Nedan finner ni produkter inom nämnd kategori men det pågår hela tiden ett sökande efter nya spännande produkter vilka inte alltid hinner presenteras här, så fråga gärna om ni saknar eller söker något speciellt.

Vi söker hela tiden fler ekologiska produkter som efterhand synliggörs här.

Ett flertal av våra producenter har valt bort onödiga tillsattser i sina produkter, dessa produkter presenteras i sina kategorier.