Producenter

Samarbetet och förtroendet med våra producenter är en mycket viktig del av vårt arbete och ligger i till grund för att vi skall kunna erbjuda det bästa av det mesta.
Du som återförsäljare skall känna dig säker i att vi har en tät dialog med dem för att hela tiden vara uppdaterade om nyheter, prisjusteringar och i kvalitétsfrågor m.m.

Du som återförsäljare av våra producenters produkter skall alltid känna dig välkommen med synpunkter, förfrågningar och önskningar.

 

Vi behöver ju varandra,

 

Anders Berglund